Datum uitspraak: 02-03-2020
Nummer uitspraak: 108977
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Nadat een leerling enkele jaren vrijgesteld is geweest van onderwijs, start hij op een school voor speciaal onderwijs. Hij krijgt vier ochtenden per week individuele begeleiding van een onderwijsassistent. De onderwijsassistent is ingehuurd door het samenwerkingsverband voor de school. Na een voorval waarbij de vader zich boos uitlaat tegen de onderwijsassistent, wil zij de leerling niet meer begeleiden. Daarop stopt het samenwerkingsverband de hulp. Het geld voor de inzet van een nieuwe onderwijsassistent blijft beschikbaar. De moeder van de leerling klaagt erover dat het samenwerkingsverband dit besluit zonder hoor en wederhoor nam. Verder klaagt zij erover dat haar zoon door het besluit weer thuiszit.

Advies van de Commissie 
De klacht is gegrond.

Toelichting
Het samenwerkingsverband is in dit geval (mede) verantwoordelijk voor het stopzetten van de hulp door de onderwijsassistent. Het samenwerkingsverband heeft het besluit genomen op basis van het verhaal van een medewerker van het samenwerkingsverband die door de onderwijsassistent van het voorval op de hoogte was gesteld. Het samenwerkingsverband had zich voor het besluit niet alleen mogen baseren op het verhaal van de onderwijsassistent dat hij uit tweede hand had vernomen. Het samenwerkingsverband had ook de vader moeten horen voordat het besluit werd genomen. Verder heeft het samenwerkingsverband nagelaten te overwegen of er minder ingrijpende (tijdelijke) maatregelen waren die tegemoet kwamen aan het belang van de leerling en het veiligheidsgevoel van de onderwijsassistent.