Datum uitspraak: 25-06-2021
Nummer uitspraak: 109681
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een student heeft zich aangemeld en ingeschreven voor een opleiding. Het ROC heeft de student bericht dat er geen ondertekende onderwijsovereenkomst was en dat de student dat voor een bepaalde datum moest doen. Anders kon zij niet definitief  worden ingeschreven. Na een mededeling van DUO enige tijd later, bleek dat de student niet formeel was ingeschreven en dat zij ontvangen studiefinanciering moest terugbetalen. Ten tijde van de mededeling van DUO was de student met het ROC in gesprek over het vervolgen van haar opleiding. Volgens de student heeft het ROC haar niet tijdig geïnformeerd over het ontbreken van een ondertekende onderwijsovereenkomst.

Advies van de Commissie
De klacht over het niet inschrijven is ongegrond. De klacht over het niet tijdig informeren is gegrond, voor zover dit betrekking heeft op het niet zorgvuldig informeren van de student over de mogelijkheden voor het alsnog vervolgen van de studie.

Toelichting
Het ROC heeft de student zowel gebeld als ge-e-maild over het ontbreken van de onderwijsovereenkomst. Dat de student een nieuw nummer had dat ze niet aan het ROC had doorgegeven en dat zij haar e-mail niet had gelezen, is het ROC niet te verwijten. Daarin heeft een student een eigen verantwoordelijkheid.
De Commissie kan zich de verwarring van de student voorstellen toen zij kort na een overleg over het vervolgen van haar opleiding een brief van DUO kreeg waarin stond dat zij niet was ingeschreven. In het gesprek dat de student daarna met het ROC heeft gevoerd, is niet duidelijk geworden dat er mogelijkheden waren ook zonder bekostiging, en daarmee verbonden registratie bij DUO, de studie te kunnen vervolgen. Dat bleek ook niet uit een e-mailbericht van de opleidingsmanager.