Datum uitspraak: 08-11-2017
Nummer uitspraak: 107764
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft in groep 3 te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag door een medeleerling. Dit heeft zij in groep 4 aan haar moeder verteld, die het voorval daarna op school heeft gemeld. Moeder klaagt erover dat de school de veiligheid onvoldoende heeft gewaarborgd. Zij wil dat de school zich aan alle, naar aanleiding van het voorval gemaakte, afspraken houdt. Verder klaagt moeder erover dat de directeur informatie over de kwestie zonder haar toestemming met derden heeft gedeeld en dat de directeur zich intimiderend heeft opgesteld. Ten slotte stelt de moeder dat het schoolbestuur niet conform de klachtenprocedure gehandeld.

Advies van de Commissie
De klachten over de opstelling van de directeur en de gang van zaken rond de klachtenprocedure zijn gegrond.
De klachten over het onvoldoende waarborgen van de veiligheid en het zonder toestemming delen van informatie met derden zijn ongegrond.

Toelichting
Door de afspraken met de moeder, heeft de school het bieden van veiligheid voor de leerling voorop gesteld. De directeur kan niet worden verweten dat de afspraken niet allemaal ten volle kunnen worden nageleefd, gezien de hectiek van de dagelijkse praktijk op een school. Dat de directeur informatie over de kwestie zonder toestemming van de moeder met anderen heeft gedeeld, is niet gebleken.
Op het verzoek van de moeder om de kinderen in aparte klassen te plaatsen, had de directeur moeten onderzoeken of deze oplossing te realiseren was.
De klachtenregeling van het bevoegd gezag is onduidelijk en wekt verkeerde verwachtingen.