Datum uitspraak: 20-12-2017
Nummer uitspraak: 107769
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de school (cluster 3) niet voor een veilige schoolomgeving voor haar meervoudig gehandicapte zoon heeft gezorgd. Door zijn handicap is de zoon heel kwetsbaar. Hij heeft een drain in zijn hoofd en hij krijgt vanwege een slikprobleem alleen vloeibaar voedsel. Hij kan alleen met gebaren en door middel van zijn houding communiceren. Rondom de zoon hebben zich meerdere incidenten voorgedaan. Zo moest hij na een zwemles braken.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Bij het zwemincident was sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hierdoor heeft de school niet onderkend dat het braken kon komen doordat de zoon van klaagster wat water had binnengekregen. De school heeft de context van voorvallen uiteen gezet. De verklaring van de school is net als die van de moeder aannemelijk. Daarom heeft de Commissie niet kunnen vaststellen dat de veiligheid in gevaar is geweest. De school heeft over alle incidenten met de moeder contact en overleg gehad.

Trefwoorden: