Datum uitspraak: 21-10-2020
Nummer uitspraak: 109271
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat haar zoon bij het maken van een Cito-toets rekenen geen telraam mag gebruiken, terwijl hij deze wel tijdens de rekenlessen mag gebruiken. De school geeft als reden dat de Cito-toets het vaardigheidsniveau van de leerling toetst. De resultaten van de toets geven inzicht in het niveau van de leerling en eventuele leerbeperkingen. Een hulpmiddel zou dit doel van de toets ondermijnen. De school verwijst naar de richtlijnen van Cito voor het afnemen van toetsen.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school volgt de richtlijnen van Cito. Deze richtlijnen maken een onderscheid in aanpassingen aan een Citotoets in de toetsomstandigheden (effect hiervan is dat de school de getoetste vaardigheid van de leerling nog altijd meet) en het toetsconcept (effect hiervan is dat de school de getoetste vaardigheid van de leerling niet meet). Wanneer de leerling gebruik zou maken van een telraam vindt een aanpassing in het toetsconcept plaats. Daarmee wordt het beoogde doel van de toets tenietgedaan. De werkelijke prestaties van de leerling en zijn eventuele leerbeperkingen zouden dan niet aan het licht kunnen komen. De school heeft dan ook in redelijkheid kunnen besluiten om het gebruik van het telraam niet toe te staan.