Datum uitspraak: 07-12-2020
Nummer uitspraak: 109248
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Vier kinderen uit één gezin volgen onderwijs op een basisschool. De oudste van de vier kinderen, allen meisjes, heeft een gedragsprobleem. De ouders en de school verschillen van mening over de oorzaak van het gedragsprobleem. Volgens de ouders komt het gedragsprobleem voort uit psychische schade vanwege het onveilige schoolklimaat. De ouders delen het onderzoek waaruit dit zou blijken niet met de school. Ook weigeren zij nader onderzoek. De school doet een melding bij Veilig Thuis opdat zij de onderwijsbehoefte van de oudste dochter kan onderzoeken. Na de melding houden de ouders hun kinderen thuis. Volgens de ouders probeert de school hun oudste dochter op het speciaal (basis)onderwijs te krijgen. Uiteindelijk vinden de ouders voor de zusjes een andere school. Voor de oudste is dit niet gelukt. De ouders klagen onder meer over onvoldoende begeleiding door de school, een onveilig schoolklimaat en de melding bij Veilig Thuis. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Partijen spreken elkaar tegen over pestincidenten en de veiligheid op school. Nu de ouders hun klacht op dit punt niet nader hebben onderbouwd, is de klacht daarom ongegrond. 
Nadat de ouders hun kinderen thuishielden en hun kinderen niet langer op de school wilden hebben, heeft de school adequaat gehandeld door twee scholen aan de ouders aan te bieden die alle vier de kinderen wilden plaatsen. De ouders hebben hun kinderen echter niet op deze scholen willen plaatsen. 
Verder is niet gebleken dat de school het vinden van een andere school voor de oudste dochter, die wel de keuze was van de ouders, heeft tegengewerkt. 
Vanwege de zorgen van de school over de ontwikkeling van de oudste dochter en de houding van de ouders door niet mee te werken aan onderzoek, mocht de school een melding bij Veilig Thuis doen.