Datum uitspraak: 18-03-2004
Nummer uitspraak: 102472
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster klaagt dat de coördinator onderbouw VMBO haar zoon zou hebben vernederd en emotioneel zou hebben mishandeld door hem tweemaal een situatie te laten naspelen welke situatie kort daarvoor reden was om hem uit de klas te halen (klachtonderdeel 1). Tevens klaagt klaagster erover dat verweerder ondanks haar telefonische verzoeken heeft geweigerd om contact met haar op te nemen (klachtonderdeel 2). Ten slotte verwijt klaagster verweerder de politie te hebben ingeschakeld met betrekking tot haar zoon, zonder dat met klaagster hierover overleg is gevoerd (klachtonderdeel 3). De Commissie oordeelt het eerste klachtonderdeel ongegrond nu de vernedering en emotionele mishandeling niet is komen vast te staan. Het tweede klachtonderdeel is gegrond nu verweerder laakbaar heeft gehandeld door er niet voor te zorgen dat de mentor daadwerkelijk contact met klaagster opnam. Het derde klachtonderdeel is ongegrond omdat niet verweerder maar de rector van de school de politie naar school heeft laten komen. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.
De Commissie beveelt het bevoegd gezag aan een protocol m.b.t. communicatie met ouders op te stellen, een constructief gesprek tussen betrokkenen te bewerkstelligen en te bewerkstelligen dat de ouders worden geïnformeerd wanneer de politie een minderjarige van de school dient te horen.