Datum uitspraak: 27-03-2019
Nummer uitspraak: 108544
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Ouders zoeken voor hun pleegzoon een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband. Hun zoon heeft lange tijd geen onderwijs gehad en heeft een hechtingsstoornis en een trauma. De ouders klagen erover dat het samenwerkingsverband geen dekkend onderwijsaanbod heeft, omdat er geen enkele passende school is. Er is wel een particuliere school die passend onderwijs kan bieden. Maar het samenwerkingsverband wil deze school niet financieren. Verder vinden de ouders dat het samenwerkingsverband hen onvoldoende heeft ondersteund in het vinden van een passende school voor hun zoon.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
De directeur van het samenwerkingsverband is pas twee dagen voor de zomervakantie bij de zaak betrokken geraakt. Dat de ouders al de mogelijkheden op de verschillende scholen hadden onderzocht, doet er niet aan af dat van de directeur verwacht mag worden te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Hier is een aanbod van een maatwerktraject op een vso-school uit voort gekomen. De ouders zijn om verschillende redenen niet meer in gesprek gegaan met deze vso-school om dit aanbod verder te onderzoeken. Hoewel dit gezien de lange zoektocht van de ouders voorstelbaar is, doet dit aan de betrokkenheid en de mogelijke passendheid van het aanbod niet af. Er kan dan ook (nog) niet worden geoordeeld dat er geen dekkend aanbod is. Ook kan niet worden geconcludeerd dat de directeur van het samenwerkingsverband de ouders onvoldoende heeft ondersteund. De beslissing van het samenwerkingsverband om de onderwijsplek op de particuliere school niet te financieren is redelijk. De wet biedt hiertoe ook geen mogelijkheid.