Datum uitspraak: 01-10-2018
Nummer uitspraak: 108377
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is uitgeschreven van de school voor voortgezet onderwijs, omdat zij de leeftijd van 20 jaar had bereikt. De leerling volgde geen onderwijs meer op de locatie van de school, maar zij werd 2 uur per week begeleid door een huiswerkinstituut. De leerling wil graag verder met de begeleiding door het huiswerkinstituut om op die manier certificaten te behalen op havo-niveau. Om dit te kunnen financieren wil de leerling graag ingeschreven blijven op de school. De leerling klaagt erover dat de school geen ontheffing heeft gevraagd van de verplichting om uit te schrijven. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Een leerling moet de school verlaten aan het einde van het jaar waarin de leerling 20 jaar is geworden. Een school kan ontheffing vragen als er uitzicht is op het behalen van een diploma. In dit geval was daarvan geen sprake. Bovendien was het niet de bedoeling van de leerling om onderwijs te volgen op de school, maar wilde zij de inschrijving gebruiken voor de financiering van begeleiding op een huiswerkinstituut.