Datum uitspraak: 11-12-2019
Nummer uitspraak: 108842
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Tijdens een vergadering van de ouderraad is, buiten de agenda om, gesproken over de ambities voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Naar aanleiding van de uitkomst van dat gesprek heeft de ouderraad gestemd over de voorzittersfunctie. Er waren twee kandidaten voor het voorzitterschap, waaronder de zittende voorzitter. Bij de stemming is niet de zittende voorzitter maar de andere kandidaat als voorzitter gekozen.
De directeur is als adviseur bij de vergaderingen van de ouderraad aanwezig. Omdat de zittingstermijn van de huidige voorzitter nog niet verstreken is, vindt hij dat de directeur had moeten ingrijpen bij de verkiezing van een nieuwe voorzitter. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De ouderraad is verantwoordelijk voor zijn eigen werkwijze. Een directeur zou daarom in beginsel oneigenlijk gebruik maken van zijn positie als directeur als hij in zou grijpen in een interne procedure van de ouderraad.

Trefwoorden: