Datum uitspraak: 06-01-2020
Nummer uitspraak: 108803
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Twee leerlingen zitten in de laatste twee jaren van het gymnasium en moeten gezamenlijk een profielwerkstuk maken. 
De leerlingen kiezen tot drie keer toe een onderwerp/onderzoek dat niet geschikt blijkt. Volgens de leerlingen hielp de docent hen onvoldoende bij het kiezen van een geschikt onderwerp en het opzetten van het onderzoek.
Voor het profielwerkstuk over het vierde onderwerp krijgen de leerlingen een onvoldoende. De leerlingen zijn het niet eens met deze beoordeling. Zij kaarten de beoordeling aan in een procedure bij de examencommissie en bij de commissie van beroep voor de examens. Dit leidt niet tot het voor de leerlingen gewenste resultaat. Daarop dienen de leerlingen een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (hierna: de Commissie) over de beoordeling, begeleiding, bejegening en de communicatie door de docent. 
De Commissie neemt de klacht over de beoordeling niet in behandeling omdat dit deel van de klacht al behandeld is door de commissie van beroep voor de examens, een onafhankelijke commissie. Een voorzitter van de Commissie verklaarde dit klachtonderdeel daarom in een eerder stadium al kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie neemt de klacht over de begeleiding, bejegening en de communicatie door de docent wél in behandeling.

Advies 
De klacht over de begeleiding is ongegrond. De klachten over de bejegening en de communicatie zijn niet-ontvankelijk. 

Toelichting
De docent economie volgde de handleiding voor het schrijven van een profielwerkstuk op correcte wijze. De leerlingen kozen vier keer een onderwerp over economie. De docent economie blijft dan verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. De conrector hoefde daarom geen andere docent aan te wijzen als begeleider van de leerlingen. 
De docent maakte geen inschattingsfout door de leerlingen het derde onderzoek te laten uitvoeren. De leerlingen zijn te vroeg begonnen met het schrijven van het werkstuk over het derde onderwerp. Zij hadden nog geen goede hoofd- en deelvragen geformuleerd. De docent heeft de leerlingen hierop gewezen. De docent heeft de leerlingen voldoende begeleid bij de uitvoering van het vierde onderzoek. De docent gaf voldoende richting.  
De toenmalige en de huidige rector hebben hun excuses aangeboden voor de bejegening door de docent. De schoolleiding heeft aangegeven dat de docent in de bejegening tekort schoot. Daarmee  verklaarde de schoolleiding de klacht gegrond. De toenmalige rector heeft ook excuses aangeboden voor de communicatie over het cijfer. Aan deze gegrondverklaringen door de schoolleiding kan de Commissie niets toevoegen. De klachten  over de bejegening en over de communicatie door de docent zijn daarom niet-ontvankelijk.