Datum uitspraak: 11-06-2015
Nummer uitspraak: 106671
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Mede doordat een gezamenlijke praktijkopdracht te laat werd ingeleverd hebben drie leerlingen een lager cijfer gekregen. Klaagster vindt dat haar dochter niet de dupe mag worden van de fout van een medeleerling. Ook weet de school geen duidelijkheid te verschaffen over het resultaat voor de rekentoets.

Advies Commissie
De klacht over het cijfer voor de praktijkopdracht is ongegrond. De behandeling van het beroep tegen deze beslissing door de Examencommissie was onzorgvuldig. De klacht over de onduidelijkheid over de uitslag van de rekentoets is gegrond.

Toelichting
Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leerlingen dat de groepsopdracht op tijd wordt ingeleverd. De puntenaftrek is in overeenstemming met het Examenreglement. De teamleider had geen deel moeten uitmaken van de Examencommissie die de klacht behandelde omdat deze zich al inhoudelijk over de zaak had uitgelaten. De Commissie acht het niet goed bestaanbaar dat de school niet op ieder moment inlichtingen kan geven over het resultaat van reeds afgelegde examenonderdelen, zoals de rekentoets.