Datum uitspraak: 16-08-2016
Nummer uitspraak: 107302
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De voogd van een leerling maakt bezwaar tegen de tlv die voor speciaal onderwijs is toegekend. De voogd vindt dat speciaal basisonderwijs voor de leerling passend is. 

Advies van de Commissie
De bestreden beslissing kan in stand blijven mits deze nader wordt onderbouwd met een derde deskundigenadvies en wordt voorzien van een deugdelijke motivering.

Toelichting
Bij verweerder zijn zowel de organisatie van de tlv-aanvraag, de (eerste) deskundigenadvisering en de beslissing tot toekenning bij één en dezelfde persoon neergelegd. Daardoor is er geen sprake van objectieve en transparante besluitvorming. Er is daarom een aanvullend deskundigenadvies nodig. Daarbij dient herleidbaar te zijn welke deskundige welk advies geeft; meerdere handtekeningen onder één en hetzelfde advies volstaan niet.
Als de tlv voorts wordt voorzien van een deugdelijke motivering, kan deze worden gehandhaafd.