Datum uitspraak: 06-04-2016
Nummer uitspraak: 107166
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een moeder klaagt erover dat de school haar zoon eerst twee adviezen heeft gegeven (een schooladvies vmbo-t en plaatsingsadvies vmbo-t/havo), maar dat het schooladvies uiteindelijk vmbo-t was. Dat advies is onjuist. Volgens klaagster geeft de school systematisch te lage schooladviezen en bestaat er geen bereidheid om het advies na de Citotoets aan te passen.

Advies van de Commissie
De klachten over twee adviezen, een onjuist advies, systematisch te laag adviseren en het niet willen aanpassen van het advies zijn ongegrond.

Toelichting
De Commissie toetst of de school in redelijkheid tot het uitgebrachte schooladvies heeft kunnen komen en of de procedure om tot dat advies te komen zorgvuldig is geweest. Op grond van de aangeleverde stukken acht de Commissie het advies vmbo-t niet onbegrijpelijk.
Op grond van artikel 42 WPO moet een basisschool voor iedere leerling in het achtste schooljaar een schooladvies vaststellen. Het schooladvies luidt vmbo-t. Het plaatsingsadvies (waarvoor geen wettelijke basis bestaat) luidde eerst vmbo-t/havo. Dat de school het advies na overleg met de Onderwijsinspectie heeft aangepast in een enkelvoudig advies is niet klachtwaardig.