Datum uitspraak: 22-11-2016
Nummer uitspraak: 107300
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder wil 's ochtends voor aanvang van de lessen een gesprek met de leerkracht, maar die biedt daarvoor geen gelegenheid. De moeder klaagt er vervolgens over dat de leerkracht haar heeft vervloekt en geprobeerd heeft te slaan.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond omdat deze uitsluitend is gebaseerd op de verklaring van klaagster en niet nader is onderbouwd terwijl de leerkracht de klacht heeft weersproken.

Toelichting
De leerkracht heeft terecht een alternatief gespreksmoment mogen voorstellen. De visies van moeder en de leerkracht over wat er is gebeurd, zijn zeer uiteenlopend. Het enige dat is erkend, is dat moeder boos is geworden en dat de leerkracht met stemverheffing heeft gesproken. Maar dit laatste is van onvoldoende gewicht om de klacht gegrond te kunnen verklaren.
De Commissie overweegt dat de directie van de school en het schoolbestuur zich bij deze klacht te afzijdig hebben opgesteld.

Trefwoorden: