Datum uitspraak: 28-05-2015
Nummer uitspraak: 106703
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school is in hoge mate tegemoet gekomen aan de door de moeder van de leerling gevraagde ondersteuning en heeft met haar overeenstemming willen bereiken over het ontwikkelingsperspectief.

Advies Commissie 
Het verzoek is ongegrond. De school heeft voldaan aan haar verplichtingen tot bijstelling van het ontwikkelingsperspectief. 

Toelichting
De ouder heeft in reactie op het concept-ontwikkelingsperspectief, zelf een ontwikkelingsperspectief bij de school ingediend. De school heeft daarop het ontwikkelingsperspectief ingrijpend bijgesteld en is de ouder in hoge mate tegemoet gekomen in haar ondersteuningsverzoek en heeft meermaals met haar overleg gevoerd. Het bijgestelde ontwikkelingsperspectief is in voldoende mate passend.