Datum uitspraak: 01-07-2016
Nummer uitspraak: 107199
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Klagers vragen drie dagen nadat hun zoon op school is begonnen om overplaatsing naar een andere klas. Ook vinden zij dat er teveel tv gekeken wordt in de klas. De afhandeling van het verzoek en van de klachten door de directeur en bestuurder vinden klagers niet juist.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
Klagers vonden vanaf dag één de leerkracht van hun zoon niet geschikt. Zij weigerden het gesprek aan te gaan met haar. Nadat de directeur in eerste instantie had aangegeven dat overplaatsing dan sowieso niet kan, is hij uiteindelijk gezwicht voor de druk die klagers uitoefenden. Hij heeft daarbij snel gereageerd en weliswaar aangegeven dat klagers niet in het belang van hun kind acteerden, maar hij heeft zich niet intimiderend opgesteld. Toen klagers daarna het tv-kijken ter discussie stelden is ook aan deze klacht serieus aandacht besteed. Van te veel tv-kijken is niet gebleken.