Datum uitspraak: 06-04-2004
Nummer uitspraak: 102474 / 102493 Beroep tegen ontslag wegens gewichtige omstandigheid en tegen 2 orde
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Appellant is aanvankelijk benoemd op basis van 'melkertbaanregeling'. Functiebenoeming is onduidelijk. Ontslag gebaseerd op gewichtige omstandigheid, namelijk een verstoorde arbeidsverhouding die is terug te voeren tot het functioneren van appellant. Er zijn geen functioneringsgesprekken met appellant gevoerd en er zijn geen verslagen van gesprekken voorhanden. Derhalve onvoldoende functioneren niet voldoende komen vast te staan en evenmin dat werkgever zich heeft ingespannen om functioneren te verbeteren. Werkgever heeft geen duidelijkheid gegeven ten aanzien van de functie van appellant.
Twee schorsingen als ordemaatregel zijn in strijd met CAO-PO aangezien de maximumtermijn voor schorsing reeds was verstreken: appellant was reeds eerder zes maanden geschorst vanwege hetzelfde feitencomplex; een schorsing die reeds volledig geëffectueerd is, kan niet meer ongedaan gemaakt worden. De nieuwe schorsingen sluiten aan op die eerdere schorsing.
Beroepen gegrond.