Datum uitspraak: 13-07-2017
Nummer uitspraak: 107688
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een werkgever heeft besloten om een voorgenomen besluit onvoldoende beoordeling functioneren in te trekken en om de werknemer opnieuw te beoordelen. De werknemer heeft bezwaar
ingediend tegen de intrekking van het voorgenomen besluit.

Advies van de Commissie
Het bezwaar is niet ontvankelijk omdat tegen het bestreden besluit geen bezwaar open staat; het advies aan het bevoegd gezag is voorts om het verzoek om vergoeding van de kosten af te wijzen.

Toelichting
Tegen een besluit dat is gericht op een rechtsgevolg kan bezwaar worden ingediend. Een voorgenomen beoordelingsbesluit is niet op rechtsgevolg gericht omdat een voornemen geen verandering in de rechtspositie brengt. De intrekking van een voornemen doet dat ook niet. Het zijn dus geen besluiten waartegen bezwaar open staat.

Trefwoorden: