Datum uitspraak: 23-12-2016
Nummer uitspraak: 107363
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Werkneemster is per 1 augustus 2014 op basis van het entreerecht benoemd als docent LD.  Een adviescommissie heeft haar portfolio beoordeeld en de rector geadviseerd werkneemster "niet als LD docent te handhaven". De rector heeft dit advies overgenomen en werkneemster per 1 augustus 2016 teruggeplaatst in de functie van docent LB.

Uitspraak van de Commissie 
Het beroep is ontvankelijk en gegrond.

Toelichting
Het terugplaatsen van de werknemer in de oude functie in het kader van het entreerecht is aan te merken als het onthouden van promotie waartegen beroep bij de Commissie openstaat. Aan het besluit ligt een advies van de beoordelingscommissie ten grondslag. De motivering van dit advies is erg summier en het oordeel lijkt eerder te zien op het functioneren van werkneemster dan op de vraag of zij voldoet aan de functievereisten van de docent LD. De werkgever heeft dit advies niet in redelijkheid kunnen overnemen en ten grondslag kunnen leggen aan de beslissing om werkneemster terug te plaatsen in haar oude functie.

Trefwoorden: