Datum uitspraak: 17-11-2014
Nummer uitspraak: 106513
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een leerkracht klaagt over de handelwijze van het schoolbestuur inzake (het voornemen tot) het opleggen van een schorsing als ordemaatregel.
Uit de door klager ingezonden stukken blijkt dat zijn klacht primair betrekking heeft op een rechtspositionele aangelegenheid en dat de klacht voor het overige daarmee zodanig nauw verweven is, dat er al met al onvoldoende aanknopingspunten aanwezig zijn om de klacht in behandeling te kunnen nemen.
Klacht kennelijk niet-ontvankelijk.