Datum uitspraak: 03-07-2015
Nummer uitspraak: 106673
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
In januari 2015 heeft de Commissie uitspraak gedaan in het beroep van een docent over het entreerecht (106358). De docent is van mening dat de uitspraak niet klopt en dat de Commissie de uitspraak moet herzien.

Uitspraak Commissie
Het verzoek om herziening is ongegrond. Er is niet voldaan aan de voorwaarden die gelden voor een verzoek om herziening.

Toelichting
Op grond van het reglement van de Commissie kan een partij verzoeken om herziening van de uitspraak. Er moet dan wel sprake zijn van feiten of omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor de uitspraak, die toen niet bekend waren bij de verzoeker en die geleid zouden hebben tot een andere uitspraak. De werknemer was het inhoudelijk niet eens met de uitspraak, maar dat is geen reden voor herziening. 

Trefwoorden: