Datum uitspraak: 14-04-2020
Nummer uitspraak: 109229
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie:

De directeur krijgt alarmerende signalen over de gang van zaken binnen het team. Zij voert gesprekken met collega's en constateert dat sprake is van een onwenselijke werkcultuur en stagnerende samenwerking, Hierbij spelen vier collega's, waaronder appellant, een belangrijke negatieve rol. De directeur laat een extern onderzoek starten en de vier werknemers worden in afwachting van de uitkomst bij wijze van ordemaatregel geschorst.

Uitspraak Voorzitter:

De gevraagde voorziening wordt niet toegewezen.

Toelichting:

Het is begrijpelijk dat de directeur heeft geoordeeld dat een verdergaand onderzoek door een onafhankelijke organisatie gewenst was. De belangen van de werkgever, gelegen in een ongestoord doen plaatsvinden en afronden van het onderzoek, wegen zwaarder dan die van de werknemer, gelegen in ongestoorde voortzetting van haar werk en onderhouden van sociale contacten in tijden van corona. De werkgever dient bij planning en afronding van het onderzoek rekening met de positie van de werknemer te houden.