Datum uitspraak: 23-03-2020
Nummer uitspraak: 109156
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer wordt overgeplaatst en stelt daartegen beroep in bij de Commissie. De Commissie verklaart het beroep gegrond. De werknemer wil daarom terugkeren op de school waar zij werkzaam is. De werkgever wil dat er eerst een onderzoek wordt uitgevoerd om te bekijken of de collega's een terugkeer van de werknemer zien zitten. De conclusie van het onderzoek is volgens de werkgever dat de werknemer niet terug kan keren op de school. De werkgever wil dat de werknemer op een andere school gaat werken. De werknemer gaat daar niet mee akkoord en wil dat de werkgever een formeel besluit tot overplaatsing neemt, maar de werkgever doet dat niet. Volgens de werknemer is er feitelijk sprake van een overplaatsing.

Uitspraak van de Voorzitter
De Voorzitter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe.

Toelichting
De werkgever heeft in correspondentie met de werknemer duidelijk aangegeven dat de werknemer niet kan terugkeren op haar oude school. Ook heeft de werkgever aangegeven dat formele overplaatsing noodzakelijk is. Verder heeft de werkgever de werknemer onder dreiging van een loonstop min of meer gedwongen om op een andere school te gaan werken. De Voorzitter ziet dan ook voldoende aanleiding om aan te nemen dat er wel degelijk sprake is van overplaatsing. Omdat de werkgever daarvoor niet de juiste procedure heeft gevolgd, is de kans reëel dat de Commissie het beroep gegrond zal verklaren. Daarom wordt het verzoek toegewezen.