Datum uitspraak: 21-06-2019
Nummer uitspraak: 108762
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Na een rapport van de Onderwijsinspectie zet de werkgever een coachingstraject op om de teamcultuur te verbeteren. In dat kader vinden diverse team- en individuele gesprekken plaats. Naar aanleiding van geluiden vanuit het team over een onveilig werkklimaat, plaatst de werkgever drie personen uit het team over. Volgens de werkgever is er sprake van een organisatorische maatregel; maar de werknemer stelt dat het gaat om een  disciplinaire maatregel van overplaatsing.

Uitspraak van de Voorzitter
De Voorzitter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe.

Toelichting
De werkgever heeft de werknemer overgeplaatst vanwege haar houding, gedrag en rol in het team, die de werkgever als onwenselijk ziet. Om die reden kan uit het bestreden besluit een disciplinair karakter worden afgeleid. Omdat de werkgever niet de voornemenprocedure die geldt voor het opleggen van een disciplinaire maatregel heeft gevolgd, ziet de Voorzitter voldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat de Commissie het beroep in de hoofdzaak gegrond zal verklaren.