Datum uitspraak: 24-07-2020
Nummer uitspraak: 109299
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school draait haar voornemen terug om een leerling te verwijderen. In plaats daarvan stelt zij een plan van aanpak op. Moeder en de leerling ondertekenen dat voor akkoord. Kort na aanvang van het plan sluit de school wegens corona. Daarna dient moeder een klacht in over de feitelijke uitwerking van het plan. Na heropening van de school komt de leerling nog twee keer naar school en blijft daarna thuis. Moeder richt zich daarna tot de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Het plan van aanpak betreft een bijstelling van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Over deze bijstelling was al overeenstemming bereikt in maart. Na heropening van de school in mei was geen nieuwe overeenstemming vereist over de voortzetting van het plan van aanpak.