Datum uitspraak: 30-06-2020
Nummer uitspraak: 109259
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Voor een leerling op een cluster 2-school loopt het huidige schooljaar het intensief arrangement af. Aanvankelijk vraagt de school geen verlenging van het arrangement aan, omdat de leerling onvoldoende van het onderwijsaanbod profiteert. Vanwege corona wordt op verzoek van de school het arrangement alsnog tot en met 31 december 2020 verlengd. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De leerling is niet verwijderd. Zij staat ingeschreven op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, waarvoor het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. Moeder beoogt geen terugkeer op de school. Er is onvoldoende belang om het geschil inhoudelijk te behandelen. Ook ontbreken bijzondere feiten of omstandigheden die daartoe nopen.