Datum uitspraak: 13-05-2020
Nummer uitspraak: 109220
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is 15 jaar en doubleert de eerste klas van het vmbo. Voor onderzoek naar haar onderwijsbehoefte gaat zij 13 weken naar het OPDC. Bij afsluiting van dat traject krijgt de leerling het advies mee om praktijkonderwijs te gaan volgen. Daarna keert de leerling niet meer terug op het vmbo en dient haar moeder een geschil in bij de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De leerling is niet verwijderd en kan komend schooljaar starten op het middelbaar beroepsonderwijs. Moeder, de leerling en de school wensen dit ook. Er resteert onvoldoende belang om het geschil inhoudelijk te behandelen. Er ontbreken bijzondere feiten of omstandigheden die een inhoudelijke beoordeling alsnog rechtvaardigen.