Datum uitspraak: 19-04-2007
Nummer uitspraak: 103464
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is op staande voet ontslagen vanwege slaan deelnemer en het geven van een les aan de hand van een bordtekening van genitaliën en vrouwelijke rondingen.
Werknemer verzoekt de Voorzitter om schorsing van het ontslag en om wedertewerkstelling.
Naar het voorlopig oordeel van de Voorzitter is niet vast komen te staan dat de docent de deelnemer heeft geslagen en het ontslag is bovendien niet onverwijld na dit beweerde voorval  verleend. Wat betreft de les in kwestie, heeft de werknemer een didactische draai gegeven aan een situatie waarin hij aan het begin van de les door de deelnemers was geplaatst. Niet gebleken is dat een dergelijke situatie eerder onderwerp van gesprek is geweest zodat niet kan worden gezegd dat de docent weigert zich te voegen naar het pedagogische en didactische beleid van de instelling. Ook dit voorval geen dringende reden voor ontslag.
Loondoorbetaling toegewezen.