Datum uitspraak: 22-02-2007
Nummer uitspraak: 103420
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het UWV heeft de werknemer na een periode van arbeidsongeschiktheid aan het einde van de wachttijd in het kader van de WIA geschikt geacht voor het verrichten van haar eigen werk. De werknemer is bereid werkzaamheden als docente creatief vak X te hervatten maar acht andere aangeboden docentwerkzaamheden, namelijk lessen Taalondersteuning en CMV en leerlingbegeleiding, niet passend. Werkgever meent dat er weigering is om passend werk te verrichten en schort eerst de betaling van het salaris op en zegt vervolgens de arbeidsovereenkomst op wegens plichtsverzuim, bestaande uit werkweigering.
De Voorzitter overweegt dat niet gebleken is dat het UWV de belasting van de werknemer in andere docenttaken niet passend acht. De Voorzitter ziet in de weigering om het aangeboden passend werk te verrichten reden voor de werkgever om het salaris in te houden. Wel had de werkgever met regelmatige tussenpozen na moeten gaan of de werknemer nog steeds aan de weigering vasthield dan wel had de werkgever het overleg op enigerlei wijze dienen te hervatten. Billijke risicoverdeling leidt tot toewijzing van de voorlopige voorziening tot doorbetaling van de helft van het overeengekomen salaris tot op 01-2-2007, aangezien de werknemer ter zitting van 31-01-2007 heeft aangegeven bereid te zijn de aangeboden werkzaamheden te verrichten, zodat er vanaf dan geen werkweigering meer is en het volledige salaris verschuldigd is.