Datum uitspraak: 03-06-2015
Nummer uitspraak: 106792
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Commissie: Commissie van Beroep PO (uitspraak in voorlopige voorziening)

Situatie
Een schooldirecteur is geschorst vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. De werkgever wil het dienstverband beëindigen. De schooldirecteur is bij de Commissie van Beroep PO in beroep gegaan tegen de schorsing en verzoekt de Voorzitter om een voorlopige voorziening te treffen dat hij weer toegelaten wordt tot het werk.

Uitspraak Voorzitter
De Voorzitter wijst het verzoek af. Het is waarschijnlijk dat de Commissie van Beroep het beroep tegen de schorsing ongegrond zal verklaren. Het belang van de werkgever prevaleert boven dat van de schooldirecteur.

Toelichting
De schorsing is opgelegd omdat de werkgever het dienstverband wil beëindigen. Partijen zijn er niet in geslaagd een minnelijke regeling te treffen. Daarna heeft de werkgever een begin gemaakt met het formele ontslagtraject. Tijdens de schorsing van de directeur is er onrust ontstaan onder het schoolpersoneel en de ouders. Door de ontstane situatie is het treffen van de gevraagde voorziening tot het toelaten van werkneemster tot haar werk niet opportuun. Ook is de verhouding tussen de directeur-bestuurder en de schooldirecteur dusdanig verstoord, dat werkhervatting zonder meer geen optie is.