Datum uitspraak: 08-12-2015
Nummer uitspraak: 107062
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Werknemer is opleidingsmanager. Na kritische geluiden van medewerkers over de werkomstandigheden, de samenwerking met en de rol van de opleidingsmanager heeft de werkgever besloten tot een extern onderzoek. Gedurende dit onderzoek is werknemer de toegang tot zijn werkplek ontzegd en mocht hij geen beoordelingsgesprekken en gesprekken in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer voeren. Werknemer verzoekt toelating tot zijn werkplek.

Uitspraak van de Voorzitter
De Voorzitter wijst het verzoek toe omdat de grond voor de genomen maatregel is vervallen.

Toelichting
Het onderzoek door het externe bureau is inmiddels afgerond en het concept rapport wordt twee dagen na de mondelinge behandeling van het verzoek aan de opleidingsmanager toegezonden. De grond van de maatregel is daarom per die datum komen te vervallen, hetgeen de werkgever ter zitting ook bevestigde.
Het verzoek van de werknemer wordt daarom toegewezen, maar wel met de beperking dat werknemer geen beoordelings- en gesprekken in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer mag voeren.