Datum uitspraak: 08-01-2021
Nummer uitspraak: 109616
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft zorgen over het functioneren van het zorgteam en laat een onderzoek uitvoeren. Daaruit komt naar voren dat de teamleider onvoldoende functioneert. De werkgever gaat met haar in gesprek en geeft aan dat hij heeft besloten haar uit haar functie te ontheffen. De werkneemster merkt dit aan als een schorsing.

Uitspraak van de Voorzitter
De gevraagde voorziening wordt afgewezen.

Toelichting
De ontheffing uit de functie kan niet anders dan worden aangemerkt als een schorsing. Dat de werkgever de schorsing heeft ingetrokken, zoals hij stelt, is niet gebleken. De schorsing is opgelegd zonder dat de werkneemster in de gelegenheid is gesteld haar opvattingen over de voorgenomen schorsing aan de werkgever kenbaar te maken. Volgens vaste jurisprudentie van de Commissie zal dit tot gegrondverklaring van het beroep leiden. Omdat de schorsing op korte termijn afloopt en omdat de werkgever het voornemen tot een nieuwe schorsing heeft kenbaar gemaakt, is terugkeer van de werkneemster in dit geval niet aan de orde.