Datum uitspraak: 12-11-2018
Nummer uitspraak: 108475
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Na een periode van arbeidsongeschiktheid, is de werknemer gaan re-integreren. Daarbij heeft zij aangegeven geen groepsverantwoordelijkheid te willen en juist ondersteunende en begeleidende werkzaamheden te willen verrichten. De school zit in een veranderproces en verwacht van alle leerkrachten volledige inzet en commitment.
De werkgever heeft geprobeerd om in overleg met de werknemer te komen tot een vrijwillige overplaatsing maar daarmee heeft de werknemer niet ingestemd. Zij werkt al 27 jaar op de school en wil ook graag blijven werken op een jenaplanschool.
Hierop heeft de werkgever de werknemer meegedeeld dat zij gedwongen wordt overgeplaatst naar een andere school of naar de vervangingspool. Tegen die beslissing stelt zij beroep in en verzoekt zij om een voorlopige voorziening.

Uitspraak van de Voorzitter
De Voorzitter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.

Toelichting
Duidelijk is dat de verhouding tussen de werknemer en de interim-directeur verstoord is en dat sprake is van een conflictsituatie. Omdat de werknemer bij voorkeur leerlingbegeleidende werkzaamheden wil verrichten en niet optimaal gemotiveerd is om weer als groepsleerkracht te gaan werken, acht de Voorzitter het niet onredelijk dat de werkgever heeft besloten de werknemer over te plaatsen. De Voorzitter ziet dan ook onvoldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat de Commissie het beroep gegrond zal verklaren