Datum uitspraak: 12-10-2020
Nummer uitspraak: 109462
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever krijgt diverse klachten binnen over de werknemer. Hij spreekt de werknemer daar ook op aan en verwacht van de werknemer dat hij zich gaat verbeteren. De werknemer stelt dat er nooit formele klachten zijn ingediend, dat hij de klachten nooit op schrift heeft gezien en het daarom lastig is om zich te verbeteren. Op een gegeven moment meldt de werknemer zich ziek, waarna de bedrijfsarts constateert dat sprake is van verstoorde verhoudingen en mediation adviseert. De mediation wordt, zonder dat er een oplossing is bereikt, door de mediator beëindigd. Volgens de werkgever is er sprake van een vertrouwensbreuk en hij besluit de werknemer over te plaatsen.

Uitspraak van de Voorzitter
De gevraagde voorziening wordt afgewezen.

Toelichting
De situatie rondom de klachten loopt al een tijd en partijen hebben daarover diverse gesprekken met elkaar gevoerd. Zij zijn echter niet nader tot elkaar gekomen. Ook het ingezette mediationtraject heeft niet geleid tot een oplossing. Daar komt bij dat de werknemer heeft laten doorschemeren dat ook hij enige mate van vertroebeling in de arbeidsrelatie ervaart. Gelet op de belangen van beide partijen lijkt het besluit van de werkgever tot overplaatsing niet onredelijk. 
Het is daarom aannemelijk dat de Commissie het beroep in de hoofdzaak ongegrond zal verklaren. Daarom is er geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening.