Datum uitspraak: 21-02-2017
Nummer uitspraak: 107547
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een docent verneemt van zijn werkgever dat hij de arbeidsverhouding wil beëindigen. Aansluitend aan dit gesprek verzorgthij een les waarin hij de studenten informeert over het ontslagvoornemen. Dat leidt volgens de werkgever tot onrust onder studenten en collega's. De teamleider wil dit telefonisch met de docent bespreken, maar deze weigert dat. Daarop schorst de werkgever de docent bij wijze van ordemaatregel. De docent gaat tegen deze beslissing in beroep en dient ook een verzoek om een voorlopige voorziening in.

Uitspraak van de Voorzitter
De Voorzitter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.

Toelichting
De wijze waarop de werkgever het ontslagvoornemen heeft meegedeeld, verdient niet de schoonheidsprijs. Dat de docent daarover mededelingen heeft gedaan aan de studenten kan daarom niet volledig voor zijn rekening komen. Daar staat tegenover dat het de docent niet vrijstond om telefonisch contact met de teamleider te weigeren. Daardoor kon de werkgever niet rechtstreeks met hem communiceren en heeft de docent het risico genomen dat de werkgever eenzijdig een beslissing zou nemen. Verder is voldoende aannemelijk geworden dat de gedragingen van de docent hebben geleid tot onrust onder studenten en collega's. Het is niet onbegrijpelijk dat de werkgever de aanwezigheid van de docent in afwachting van diens ontslag een te groot risico vond in het belang van de school. De Voorzitter ziet dan ook onvoldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat de Commissie het beroep zal gegrond verklaren.