Datum uitspraak: 30-04-2019
Nummer uitspraak: 108686 en 108688
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Naar aanleiding van een anonieme melding bij de vertrouwenspersoon over roddelgedrag van een aantal collega's, spreekt de werkgever het hele team aan. Er volgen meerdere (team)gesprekken. In een van die gesprekken doet de teamleider de uitspraak 'zij eruit of ik eruit'. Vervolgens organiseert de werkgever teamcoaching. Uit het rapport van de coach valt op te maken dat het team vertrouwen heeft in elkaar en de teamleider. Maar de teamleider heeft geen vertrouwen meer in twee werknemers.
De werkgever besluit tot overplaatsing van de werknemers. De werknemers stellen beroep in en verzoeken de Voorzitter van de Commissie om, hangende de beroepsprocedure, de overplaatsingsbesluiten te schorsen.

Uitspraak van de Voorzitter
De Voorzitter wijst de verzochte voorzieningen toe.

Toelichting
De werknemers hebben een spoedeisend belang bij een voorziening. De Voorzitter ziet voldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat de Commissie het beroep gegrond zal verklaren. De werkgever heeft niet kunnen aantonen dat sprake is van een conflictsituatie en dat de werknemers die conflictsituatie zouden hebben veroorzaakt. Bovendien is niet gebleken dat al vóór de anonieme melding een vertrouwenskwestie speelde.
Daarom is onvoldoende aannemelijk geworden dat de verhouding tussen de werknemers en de teamleider zodanig verstoord is, dat sprake is van een conflictsituatie, waarbij overplaatsing van de werknemers noodzakelijk is om tot werkbare verhoudingen te komen.