Datum uitspraak: 21-12-2015
Nummer uitspraak: 107031
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft vanwege chronische ziekte behoefte om ook thuis onderwijs te kunnen volgen. Zij verlangt een verdergaande aanpassing van het opgesteld ontwikkelingsperspectief.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. Aanpassing van het opp wat betreft bijvoorbeeld inkoop van materiaal voor afstandsonderwijs of de inhuur van specifieke expertise ligt voor de hand. 

Toelichting
De leerling kan en wil naar school gaan maar de mate waarin is als gevolg van haar gezondheid onzeker. Het havo-diploma is haalbaar. Algehele vrijstelling van leerplicht is daarom niet aan de orde. Bij gedeeltelijke vrijstelling van geregeld schoolbezoek blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma van de leerling. De Commissie sluit daarbij aan op de brief van de staatssecretaris van OCW van 18 november 2015.  In het kader van het ontwikkelingsperspectief mocht voor deze leerling van school nader onderzoek worden verwacht naar inkoop van materiaal voor afstandsonderwijs of de inhuur van specifieke expertise. Afstandsonderwijs is geen vervanging van schoolonderwijs. Uitgangspunt van het opp blijft dat de school aanspreekbaar blijft op inhoud, vorm en uitvoering van het geboden onderwijs.