Datum uitspraak: 03-12-2019
Nummer uitspraak: 108931
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) af voor een leerling. De moeder is het hier niet mee eens omdat zij de gedragsproblemen van haar zoon niet ernstig vindt. Volgens de moeder kan de reguliere school haar zoon nog begeleiden. Ook vindt de moeder dat eerst onderzoek nodig is naar het gedrag van haar zoon. Pas daarna mag het samenwerkingsverband eventueel een tlv afgeven. 

Advies van de Commissie
Het bezwaar is ongegrond. De toelaatbaarheidsverklaring is op goede gronden afgegeven.

Toelichting
De leerling heeft op drie reguliere scholen voor voortgezet onderwijs, en op een bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband, gezeten. Het ontbreken van een integrale aanpak staat er niet aan in de weg dat het samenwerkingsverband een tlv mocht afgeven. De werkhoudings- en gedragsproblemen van de leerling blijven zich structureel voordoen. Dit vraagt om meer begeleiding dan het reguliere onderwijs kan bieden. Voor het afgeven van een tlv is geen medische- of psychische diagnose vereist.