Datum uitspraak: 16-04-2015
Nummer uitspraak: 106495
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Commissie: Commissie van Beroep VO

Situatie
De werkneemster geeft het merendeel van haar lessen in de bovenbouw en wil op grond van artikel 5.2 cao vo (entreerecht) een LD-functie.  De werkgever weigert dit. Uitspraak Commissie
Het beroep is gegrond. De werknemer voldoet aan de voorwaarden voor benoeming in een LD-functie. Toelichting
Op grond van artikel 5.2 cao vo, het zogenoemde entreerecht, heeft vanaf 1 augustus 2014 elke leraar met een eerstegraadsbevoegdheid, die 50% of meer van zijn lessen binnen structurele formatie geeft in de bovenbouw havo/vwo, recht op een LD-functie. De werknemer voldoet aan deze voorwaarden. De Commissie kan geen aanwijzing vinden dat cao-partijen hebben beoogd het type onderwijs waar werknemer les geeft, te weten een International Baccalaureate Diploma Programme op een internationale school, uit te sluiten van het entreerecht. Dit programma leidt immers ook tot toelating tot hogescholen en universiteiten, de cao vo is van toepassing op de arbeidsovereenkomst en de school krijgt financiering om het entreerecht toe te kennen.

Trefwoorden: