Datum uitspraak: 03-02-2016
Nummer uitspraak: 106965
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Werknemer, eerstegraadsbevoegd en werkzaam op een internationale school, wil op grond van artikel 5.2 cao vo (entreerecht) een LD-functie. De werkgever weigert dit.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond. 

Toelichting
Op grond van artikel 5.2 cao vo, het zogenoemde entreerecht, heeft vanaf 1 augustus 2014 elke leraar met een eerstegraadsbevoegdheid, die 50% of meer van zijn lessen binnen structurele formatie geeft in de bovenbouw havo/vwo, recht op een LD-functie. De door de werknemer gegeven lessen in het vijfde jaar van het International Baccalaureate Middle Years Programme (MYD) zijn gelijk te stellen aan lessen in de bovenbouw havo/vwo, zodat de werknemer voldoet aan de gestelde eis. Hij heeft recht op een LD-functie. 

Trefwoorden: