Datum uitspraak: 22-04-2015
Nummer uitspraak: 106384/106490/106506
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Commissie: Commissie van Beroep VO

Situatie
De werknemer geeft het merendeel van zijn lessen in de bovenbouw en wil op grond van artikel 5.2 cao vo (entreerecht) een LD-functie.  De werkgever weigert dit.

Uitspraak Commissie
Het beroep is gegrond. De werknemer voldoet aan de voorwaarden voor benoeming in een LD-functie.

Toelichting
Op grond van artikel 5.2 cao vo, het zogenoemde entreerecht, heeft vanaf 1 augustus 2014 elke leraar met een eerstegraadsbevoegdheid, die 50% of meer van zijn lessen binnen structurele formatie geeft in de bovenbouw havo/vwo, recht op een LD-functie. De werknemer voldoet aan deze voorwaarden. Afspraken in het kader van de functiemix mogen niet afwijken van artikel 5.2 cao vo. Dat de financiering mogelijk ontoereikend is gelet op de speciale positie van de zelfstandige gymnasia, kan evenmin leiden tot een uitzonderingspositie voor deze scholen voor wat betreft het entreerecht.

Trefwoorden: