10 van 4291 resultaten weergegeven

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak geschillencommissie WMS in instemmingsgeschil over duurzame samenwerking en sluiten dienstverleningscontract

Datum: 16 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. Ook bij verblijf in een residentiële instelling moet de school een ontwikkelingsperspectief vaststellen overeenkomstig de onderwijswetgeving.

Datum: 10 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109322

Klacht over melding bij Veilig Thuis kennelijk niet-ontvankelijk vanwege verjaring. Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming ongegrond. De school heeft geen onjuiste informatie verstrekt aan de Raad.

Datum: 8 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109075

Onderwijsgeschillen zoekt twee leden Raad van Toezicht

Datum: 4 september 2020
Type: Actueel

Nieuwsbrief september 2020 verschenen

Datum: 1 september 2020
Type: Actueel

Inschrijving 14e WMS congres nu geopend

Datum: 1 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 1 september 2020
Door: Onderwijsgeschillen
Door: Anoniem

Klacht over onder meer pesten, het leerlingdossier en het handelen van de school rondom informatievoorziening aan beide (gescheiden) ouders. De vader heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Datum: 27 augustus 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109058

Ondernemingskamer verklaart oudergeleding van de MR niet-ontvankelijk in beroep tegen uitspraak geschillencommissie WMS over vergoeding kosten van rechtsbijstand

Datum: 26 augustus 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Beroep tegen schorsing als disciplinaire maatregel gegrond. De verweten gedragingen staan niet vast.

Datum: 20 augustus 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109262