10 van 3809 resultaten weergegeven

Landelijke Week tegen Pesten en klachten over pesten op school

Datum: 17 september 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De medezeggenschapsketen in passend onderwijs: juridische knelpunten en oplossingen

Datum: 11 september 2018
Door: Pieter Huisman, René Flippo, Bas Reijken

Eindrapport verschenen: De medezeggenschapsketen in passend onderwijs; juridische knelpunten en oplossingen

Datum: 10 september 2018
Type: Expertisecentrum
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Nieuwsbrief september 2018 verschenen

Datum: 4 september 2018
Type: Actueel

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 4 september 2018
Door: Onderwijsgeschillen

Inschrijving WMS congres 2018: Contact met de achterban nu geopend!

Datum: 3 september 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Vacature lid namens de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties voor de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS per 01.01.2019

Datum: 3 september 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing toegewezen, omdat onvoldoende inzichtelijk is waarom de werknemer aan de beurt is voor overplaatsing

Datum: 28 augustus 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108355

In memoriam

Datum: 20 augustus 2018
Type: Actueel

Geschil over verwijdering van leerling met extra ondersteuningsbehoefte. De school heeft de resterende ondersteuningsmogelijkheden onvoldoende onderzocht.

Datum: 14 augustus 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108279