10 van 4114 resultaten weergegeven

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: de doeltreffende maatregelen die een school voor een leerling met astma moest nemen, zijn voor de school geen onevenredige belasting

Datum: 11 november 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 5 november 2019
Door: Onderwijsgeschillen

Nieuwsbrief november 2019 verschenen

Datum: 5 november 2019
Type: Actueel

Terugblik op symposium "10 jaar Onderwijsgeschillen" met afscheid van Irene Asscher en Hilde Mertens

Datum: 4 november 2019
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Commissie melden van een misstand vo, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Terugblik op presentatie conceptrapport Enerzijds, anderzijds. Scenario's voor de regulering van medezeggenschap vmbo-mbo

Datum: 30 oktober 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Eisen aan zorgvuldige klachtbehandeling in het onderwijs

Datum: 30 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Commissie van beroep funderend onderwijs vanaf 1 januari 2020 ook voor openbaar onderwijs

Datum: 29 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring so is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 28 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108943

Geschil over verwijdering van leerlingen vanwege het gedrag van ouders. De verwijdering is redelijk omdat er geen andere oplossing is om de veiligheid en de rust op school te herstellen.

Datum: 28 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108954

Geschil over weigering toelating. Een reguliere school moet onderzoeken of zij de leerling de nodige extra ondersteuning kan bieden.

Datum: 25 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108913