10 van 4364 resultaten weergegeven

WMS congres On Tour

Datum: 25 november 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Beroep tegen schorsing voor de duur van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ongegrond.

Datum: 17 november 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109430

Week tegen Kindermishandeling. Hoe beoordeelt de LKC klachten over meldingen bij Veilig Thuis?

Datum: 16 november 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over onveilig schoolklimaat, time-out, uitval van lessen en onzorgvuldige klachtbehandeling door het schoolbestuur. Als een time-out feitelijk neerkomt op een schorsing dan moet de daarbij horende procedure worden gevolgd.

Datum: 16 november 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109346

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De inhoud van een aan een collega gestuurd WhatsApp-bericht was geen reden om de werknemer te schorsen.

Datum: 12 november 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109482

Klacht over informatieverstrekking over ondersteuningsmogelijkheden van de school en bejegening. De school had explicieter moeten communiceren dat sprake is van een door de overheid bekostigde sbo-school.

Datum: 10 november 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108889

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs. Het besluit kan in stand blijven. De ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt het reguliere onderwijs.

Datum: 9 november 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109466

Update evaluatie passend onderwijs: Kamerbrief minister Slob

Datum: 5 november 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Nieuwsbrief november 2020 verschenen

Datum: 5 november 2020
Type: Actueel

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 5 november 2020
Door: Onderwijsgeschillen
Door: Anoniem