10 van 3949 resultaten weergegeven

Bestuursverslagen Onderwijsgeschillen / Jaarverslagen Onderwijsgeschillen

Datum: 21 maart 2019
Door: Onderwijsgeschillen

Bestuursverslag van Stichting Onderwijsgeschillen 2018 gepubliceerd.

Datum: 21 maart 2019
Type: Actueel

Jaarverslag Geschillencommissie passend onderwijs 2018: het merendeel van de geschillen gaat over verwijdering.

Datum: 21 maart 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Advies ‘Op weg naar één arbeidsrecht voor de gehele onderwijssector’ beschikbaar

Datum: 20 maart 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs

Vacature voor vicevoorzitter van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Datum: 19 maart 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Jaarverslag Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 2018: 'Het begint met respect.'

Datum: 19 maart 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2018

Datum: 18 maart 2019
Door: Onderwijsgeschillen

Jaarverslag Commissie van beroep funderend onderwijs 2018: aantal aanhangig gemaakte beroepen in 2018 is iets gestegen ten opzichte van 2017

Datum: 13 maart 2019
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo

Advies van de GPO: ook al stemmen ouders niet in met de tlv-aanvraag, dan nog moet het samenwerkingsverband de tlv-aanvraag in behandeling nemen.

Datum: 13 maart 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

WMS congres 2018: Contact met de achterban

Datum: 11 maart 2019