10 van 3894 resultaten weergegeven

De indeling in de functie van medewerker service en beheer niveau 2 is juist

Datum: 19 januari 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 108227

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak LCG WMS over de wijziging van een duurzame samenwerking tussen de school en andere scholen van het bevoegd gezag

Datum: 16 januari 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Vacature jurist

Datum: 14 januari 2019
Type: Actueel

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 10 januari 2019
Door: Onderwijsgeschillen

Nieuwsbrief januari 2019 verschenen

Datum: 10 januari 2019
Type: Actueel

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in een adviesgeschil (107952) over de wijziging van een duurzame samenwerking tussen de school en andere scholen van het bevoegd gezag.

Datum: 10 januari 2019
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Geschil over verwijdering leerling. Fysiek gedrag van docent en daarna van leerling jegens elkaar. Omstandigheden rechtvaardigen geen verwijdering.

Datum: 10 januari 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108449

Meldcode kindermishandeling in het onderwijs; veranderde wetgeving per 1 januari 2019

Datum: 7 januari 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs gegrond, door gebreken in de deskundigenadvisering en door onduidelijkheid over de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 2 januari 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108465

Beroep tegen overplaatsing vanwege relatie met een collega is ongegrond, omdat er zwaarwichtige omstandigheden zijn.

Datum: 21 december 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108346