10 van 102 resultaten weergegeven

Symposium medezeggenschap in IKC, 31.03.17

Datum: 2 januari 2017
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Terugblik op Expertmeeting medezeggenschap in Integrale Kindcentra, 18 maart 2016

Datum: 1 april 2016
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

School mag maatregelen treffen tegen leerlingen die mede verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van rommel en vervuiling voorafgaande aan de examenstunt

Datum: 21 augustus 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies LKC over melding bij Veilig Thuis: ook bij twijfel over de veiligheid is de school verplicht een melding te doen

Datum: 20 augustus 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: niet de school maar het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs

Datum: 2 september 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Wetsvoorstel Versterken positie mbo-studenten gepubliceerd

Datum: 16 juli 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO

Rapport over juridische handhaving van zorgplicht passend onderwijs: maak van Geschillencommissie passend onderwijs exclusieve beroepsinstantie

Datum: 27 juni 2018
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

In memoriam

Datum: 20 augustus 2018
Type: Actueel

Eindrapport verschenen: De medezeggenschapsketen in passend onderwijs; juridische knelpunten en oplossingen

Datum: 10 september 2018
Type: Expertisecentrum
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

OK bevestigt uitspraak LCG WMS en matigt vergoeding voor het voeren van procedures

Datum: 5 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS