10 van 102 resultaten weergegeven

Levendige discussie over medezeggenschap in IKC’s op 31 maart 2017

Datum: 25 april 2017
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

VN-verdrag handicap en doorwerking in rechtsverhouding tussen ouder en school

Datum: 7 april 2017
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Fusie of sluiting school? Handreiking aan MR voor voorstellen van alternatieven geactualiseerd

Datum: 31 januari 2018
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Positieve externe evaluatie geschillencommissies passend onderwijs (GPO) en Wms (LCG WMS)

Datum: 13 februari 2018
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Reactie minister Slob op rapport 'De medezeggenschapsketen in passend onderwijs, juridische knelpunten en oplossingen’

Datum: 30 januari 2019
Type: Expertisecentrum

Mbo-studenten krijgen betere rechtspositie en rechtsbescherming

Datum: 4 maart 2019
Type: Actueel

Reactie GPO op verbetersuggesties uit onderzoek: 'Doet de Geschillencommissie passend onderwijs ertoe?

Datum: 1 november 2018
Type: Expertisecentrum
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

12e WMS congres ‘Contact met de achterban’ geopend met interview Arie Slob

Datum: 7 november 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Presentaties en lezingen van het 12e WMS congres

Datum: 16 november 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

School moet zich neutraal opstellen in een echtscheidingsconflict

Datum: 13 mei 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)