10 van 102 resultaten weergegeven

Ondernemingskamer bevestigt de uitspraak LCG WMS in een nalevingsgeschil over de kosten van rechtsbijstand die de OMR had gemaakt in een instemmingsgeschil voor de Commissie

Datum: 6 mei 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Evaluatie klachtenregeling in basisonderwijs en voortgezet onderwijs laat positief beeld zien

Datum: 17 april 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak LCG WMS over de wijziging van een duurzame samenwerking tussen de school en andere scholen van het bevoegd gezag

Datum: 16 januari 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak LCG WMS over het inzetten van procedure tot ontslag van de bestuurder

Datum: 17 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Presentatie onderzoek naar medezeggenschap (v)mbo d.d. 4 oktober 2019

Datum: 1 juli 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO

Advies van de Geschillencommissie passend onderwijs over de uitschrijving van een leerling: een onvrijwillige uitschrijving kan gelden als een verwijderingsbeslissing

Datum: 2 juli 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Voorbeeldtekst Klachtenregeling voor schoolgids is herzien

Datum: 9 februari 2016
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Week van de mediation van 14 tot en met 18 oktober 2019

Datum: 14 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Afscheidsinterview Hilde Mertens in InfoMR

Datum: 9 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Rapport ‘Enerzijds, anderzijds. Scenario’s voor de regulering van medezeggenschap vmbo-mbo’ gepubliceerd

Datum: 9 januari 2020
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS