10 van 102 resultaten weergegeven

Presentaties en lezingen van het 13e WMS congres

Datum: 6 december 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

prof. mr. Paul Zoontjens nieuw lid MT Expertisecentrum Onderwijsgeschillen

Datum: 7 januari 2020
Type: Expertisecentrum

WMS Congres en Infowms.nl gaan door na project Versterking medezeggenschap

Datum: 1 april 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Uitspraak Commissie voor Geschillen CAO MBO over toepassing cao mbo en verhuiskostenvergoeding

Datum: 11 maart 2020
Type: Actueel
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO

Richtinggevende uitspraken 2019 Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Datum: 9 maart 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Advies Geschillencommissie passend onderwijs over verwijdering vanwege strafbaar gedrag buiten de school

Datum: 10 maart 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Jaarverslag van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS gepubliceerd

Datum: 11 maart 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Terugblik op presentatie conceptrapport Enerzijds, anderzijds. Scenario's voor de regulering van medezeggenschap vmbo-mbo

Datum: 30 oktober 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Eisen aan zorgvuldige klachtbehandeling in het onderwijs

Datum: 30 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: de doeltreffende maatregelen die een school voor een leerling met astma moest nemen, zijn voor de school geen onevenredige belasting

Datum: 11 november 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)