10 van 102 resultaten weergegeven

Klachten over meldingen of informatieverstrekking door de school aan Veilig Thuis

Datum: 20 november 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Ondernemingskamer bevestigt de uitspraak LCG WMS in een instemmingsgeschil over de benoeming van een hoofdconciërge

Datum: 24 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Voorzitter Geschillencommissie passend onderwijs Jacques Dijkgraaf: “Het belang van het kind bij passend onderwijs staat in al onze overwegingen centraal”

Datum: 14 april 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Maatregelen van een school bij wangedrag van ouders

Datum: 5 februari 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Jaarverslag Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) 2019 gepubliceerd

Datum: 14 april 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Bereikbaarheid Onderwijsgeschillen tijdens coronacrisis

Datum: 30 maart 2020
Type: Actueel

Eindrapport 'Evaluatie passend onderwijs'

Datum: 28 mei 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak LCG WMS in adviesgeschil begroting en in nalevingsgeschillen begroting en vergoeding kosten deskundige, maar kent hogere vergoeding toe van kosten rechtsbijstand bij de LCG WMS

Datum: 29 april 2020
Type: Actueel

Wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs aangenomen in Tweede Kamer. Hoe is de medezeggenschap bij doorlopende leerroutes vmbo-mbo geregeld?

Datum: 29 april 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Intern begeleider mag verklaring afleggen bij politie over leerling die mogelijk iets te maken heeft met incident buiten school

Datum: 28 april 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)