10 van 102 resultaten weergegeven

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: vanwege haar laagdrempelige karakter kan de Commissie zelf de rechtsgrond van het verzoek vaststellen

Datum: 21 april 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Advies Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: tegen het advies van de deskundige, die eerder als zelfstandige door de school was ingehuurd om de leerling te observeren en te onderzoeken, bestaan geen bezwaren

Datum: 2 maart 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Internetconsultatie: Wetsvoorstel doorstroomtoetsen primair onderwijs

Datum: 4 maart 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo aangenomen door Tweede Kamer

Datum: 3 maart 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Kennismaking met Cécile de Vos, nieuwe directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen

Datum: 5 februari 2020
Type: Actueel

Het jaarverslag van de Commissie van beroep funderend onderwijs gepubliceerd

Datum: 30 maart 2020
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: de zorgplicht van de school is niet oneindig

Datum: 31 maart 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: het schoolbestuur stelt het ontwikkelingsperspectief vast en mag medewerking van de ouders verlangen bij het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling

Datum: 13 januari 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Terugblik op symposium "10 jaar Onderwijsgeschillen" met afscheid van Irene Asscher en Hilde Mertens

Datum: 4 november 2019
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Commissie melden van een misstand vo, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Reactie Geschillencommissie passend onderwijs op voorstellen minister Slob over rol Commissie

Datum: 21 februari 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)