10 van 102 resultaten weergegeven

Update werkwijze Commissies van Onderwijsgeschillen vanaf 1 juni 2020

Datum: 4 juni 2020
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie OMO, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS), Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs: gescheiden vader met gezag heeft geen recht op verslagen oudergesprek met moeder

Datum: 19 augustus 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Inschrijving 14e WMS congres nu geopend

Datum: 1 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Onderwijsgeschillen zoekt twee leden Raad van Toezicht

Datum: 4 september 2020
Type: Actueel

Onze maatregelen voor een veilige omgeving

Datum: 15 juni 2020
Type: Actueel

Ervaringen met online zittingen van een aantal voorzitters van Onderwijsgeschillen

Datum: 1 juli 2020
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Internetconsultatie wijziging Wms: versterking medezeggenschap scholen

Datum: 13 juli 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Ondernemingskamer verklaart oudergeleding van de MR niet-ontvankelijk in beroep tegen uitspraak geschillencommissie WMS over vergoeding kosten van rechtsbijstand

Datum: 26 augustus 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Nieuwsbrief september 2020 verschenen

Datum: 1 september 2020
Type: Actueel

Landelijke Week tegen Pesten en klachten over pesten op school

Datum: 21 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)